Nadzory budowlane

Kontakt

inż. Wojciech Szyszka
Uprawnienia Budowlane Do Kierowania
Robotami Budowlanymi Bez Ograniczeń 
W Specjalności Konstrukcyjno-Budowlanej
Nr.Ew.Map 169 Owok 13
34-745 Spytkowice 428a
Tel +48 531307735Facebook YouTube